schaduw

De opdracht 'Medewerker Technische Dienst' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: Er zijn geen offertes ingediend. De opdracht wordt ingetrokken.