schaduw

De opdracht 'Projectmanager Het Nieuwe Rivium' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: In overleg met het Afdelingshoofd Stadsontwikkeling, is na een zorgvuldige overweging, gezien de hoge urgentie om de vacature z.s.m. te vervullen, besloten om de opdracht in te trekken.