schaduw

De opdracht 'Intakespecialist' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: In overleg met Marga van Velsen is de opdracht ingetrokken en aangepast.